herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości nr 239/8 , obręb 3 miasta Moryń

Moryń, 14 czerwca 2010r.
 
GMOŚ.72241-3-1/09 /10
 
 
 O G Ł O S Z E N I E
 
 
                  Burmistrz Morynia ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie  następującej nieruchomości:
 
1. Oznaczenie nieruchomości – nr 239/8 , obręb 3 miasta Moryń  
2. Nr Księgi Wieczystej   - 43946
3. Powierzchnia nieruchomości – 1644 m2 , udział 396/1000 części
4. Opis nieruchomości - Działka przeznaczona do oddania w wieczyste użytkowanie
    pod budowę 15 szt. garaży murowanych w tym: 14 szt. garaży w udziale po 26/1000
    części każdy i 1szt. garażu w udziale 32/1000 części. Wszystkie media komunalne
    znajdują się w pobliżu.  
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - Plan zagospodarowania
    przestrzennego nie obowiązuje. Wybudowanie fundamentów w ciągu jednego roku od daty
    nabycia, w ciągu 2-óch kolejnych lat zakończenie budowy.
    Umowa na okres do  06.07.2106 roku
6. Cena nieruchomości- 21.857,53 zł za udz. 396/1000 części plus podatek Vat ( 22%)
    lub :14 miejsc w udziale po 26/1000 części tj. 1435,09  zł  plus Vat ( 22%) za każdy udział i 1 miejsce
    garażowe w udziale  32/1000 części tj. 1766,27 zł plus Vat (22%)
7. Cena wywoławcza – 21.871,00 zł za udz. 396/1000 części plus Vat ( 22%)
    lub :14 miejsc pod garaże w udziale po 26/1000 części tj. 1436,00 zł za każdy udział plus Vat (22%)
    i 1 miejsce garażowe w udziale  32/1000 części tj. 1767 plus podatek VAT ( 22%)
9. Wysokość wadium- za udział 396/1000 części- 2.188,00 zł,  za udział 26/1000 części –
    144,00 zł, za udział 32/1000 części – 177,00 zł , płatne w terminie do 15 lipca 2010 r.
    płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu 
    Nr    91937010460300064820030003.
     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 
     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada
     na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone
     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,
     zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w
     wysokości 10 zł. 
10. Minimalne postąpienie- za udział: 396/1000 części-  219,00 zł, za udział 26/1000 części -
     20,00 zł, za udział 32/1000 części -20,00 zł
11. Opłaty w % wartości gruntu i terminy wnoszenia opłat:
     -  pierwsza -25% ceny osiągniętej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego
     - roczna-3% ceny osiągniętej w przetargu, płatna do 31 marca każdego roku kalendarzowego
      Aktualizacja opłat - nie częściej niż jeden raz do roku
12. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – oddanie w wieczyste użytkowanie
13. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń
14. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
15. Terminy niedoszłych do skutku przetargów:
      I przetarg - 26 października 2009r.
      II przetarg- 07 stycznia 2010r
      III przetarg – 23 marca 2010r.
      IV przetarg- 11 czerwca 2010r.
16. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 19 lipca 2010r.  o godz. 11-tej przetarg  ustny
 
       nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.
 
 
Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.
 Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
 
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.
Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego
w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.
Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip moryn.pl
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-06-2010 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2010 14:09