Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 87/5, obręb Stare Objezierze,

Moryń, 15 czerwca 2010r.
 
GMOŚ.7145-11/10   
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
      Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
 
1. Oznaczenie nieruchomości – nr 87/5, obręb Stare Objezierze,  
2. Nr Księgi Wieczystej   - 32300/2
3. Powierzchnia nieruchomości - 272 m2 , udział 1/8 części
4. Opis nieruchomości – na działce znajdują 3 budynki gospodarcze nr 53,54,59 w tym: boks gospodarczy nr 4 o pow. 9 m2 , zinwentaryzowanym w ewidencji gruntów   nr 54. Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną i w wodę, dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej. Działka przeznaczona pod zabudowę gospodarczą. Stan techniczny boksu –mierny, położenie zadowalające, sąsiedztwo dobre.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje. Dla nieruchomości nie zostały ustalone warunki zabudowy
6. Cena nieruchomości- 760,00 zł
7. Cena wywoławcza – 400,00 zł
8. Wysokość wadium- 40,00 zł, płatne w terminie do 15 lipca 2010r.  w Banku
     Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.
     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 
     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada
     na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone
     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu,
     zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   
     negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
9. Minimalne postąpienie- 10,00 zł
10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń
12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów:
      I przetarg – 20 kwietnia 2010r.   
14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu –  19 lipca  2010r. o godz. 11 30 , przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,
pokój nr 11.
 
Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z nieruchomością.
Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.
Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego
w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.
Informacja o przetargu znajduje się na stronie bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-06-2010 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 15-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2010 15:06