Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 63 obręb Stare Objezierze

Moryń, dnia 28 czerwca 2010r.
 
GMOŚ.72241-18-1/03/10
 
                     O G Ł O S Z E N I E
 
                  Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
 
 
 
Lp.
Nr
Księgi
Wieczystej
Nr
Nieru-
chomości
Pow.
w m2
 
Położenie
[ obręb]
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
w planie
miejscowym
Cena nieruchomości
 
 
 
Cena wywoławcza zl
 
 
 
Wysokość wadium
Minimalne postąpienie
Informacja o przeznaczeniu, obciążenia i zobowiązania
1.
39647
63
8900
Stare Objezierze
Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki z drogi utwardzonej niezagospodarowana,
Plan miejscowy nie obowiązuje,
 zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego lub handlowo-usługowego, garażowego, gospodarczego
z niezbędną infrastrukturą
70108,083 zł
70.109,00
7.011,00
710,00
Sprzedaż
na własność, obciążeń i zobowiązań brak
 
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 22%)
 
Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.
UWAGA: Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.                                                
  
Przetarg odbędzie się w dniu 02 sierpnia  o godz. 11.min.30  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.
 
W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:
- dowód wpłaty wadium w wysokości  7.011,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, Bank Spółdzielczy  
w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu, uiszczony w terminie do 30 lipca 2010r.
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU Z UZASADNIONEJ PRZYCZYNY.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54
fax. 466 79 51.
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-06-2010 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 28-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 30-06-2010 13:30