herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 LIPCA 2010 r.

Porządek obrad XXXVI  Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu  26 LIPCA  2010 r.
 
 
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.
-       sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
-       informacja dot. interpelacji,
5.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
       a)       w sprawie przygotowania i  złożenia wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
       b)       w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części terenu w granicach  miasta Moryń.
      c)       w sprawie wyrażenia zgody na wynajem.
7.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych .
8.    Wolne wnioski i zapytania.
9.    Zamknięcie obrad XXXVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-07-2010 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 27-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-07-2010 09:23