Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Moryniu, ul. Rynkowa 10/5, przynależnej piwnicy i udziału w działce gruntu, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Moryń.

                                                                                               Moryń, dnia 26 lipca 2010r.
GMOŚ.7145-1-1/10
 
 Burmistrz Morynia
ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Moryniu, ul. Rynkowa 10/5, przynależnej piwnicy i udziału w działce gruntu, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Moryń.
 
Nieruchomość – wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr 25836, prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.
 
Przedmiotem sprzedaży jest:
lokal mieszkalny w Moryniu, ul. Rynkowa 10/5 o pow. 23,22m2 , przynależną do lokalu piwnicą o pow. 5,20m 2 wraz z działką  gruntu, zapisaną w ewidencji gruntów pod nr 137/10 o pow. 803m2 , udział 37/1000 części, obręb 3 miasta Moryń,
·        Cena wywoławcza – 24.000 ,00 zł
·        Wadium – 2.400,00 zł
·        Minimalne postąpienie – nie mniejsze niż - 240,00
·         Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań
·        Sprzedaż na własność
·        Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
 
Przetarg odbędzie się 01 września  2010 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest;
1.  wpłacenie wadium, w gotówce w Banku Spółdzielczym w Moryniu lub na
     konto Urzędu Miejskiego w Moryniu 91937010460300064820030003 - nie
     później niż do dnia  27 sierpnia 2010r.,
2. brak tytułu prawnego ( tytułu własności) do jakiegokolwiek
     lokalu mieszkalnego,
3. stałe zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie gminy Moryń, minimum trzy 
    lata wstecz, licząc od daty ogłoszenia przetargu
Osoby chcące uczestniczyć w przetargu winny złożyć podanie
o przystąpieniu do przetargu wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu , oświadczeniem o braku tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego, oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy Moryń i kserokopią dowodu wpłaty wadium – w terminie do dnia
27 sierpnia 2010r.
Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona w dniu
30 sierpnia 2010 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
Nabywca na własny koszt dokona wznowienia granic geodezyjnych w/w nieruchomości.
Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.
Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży  udziela Elżbieta Grygorcewicz – pracownik Urzędu  Miejskiego w Moryniu tel.091 466 79 54, pokój nr 2.
Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip moryn.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-07-2010 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 26-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2010 14:32