herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 10 września 2010 r. o godz. 1000 VII ustny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości: nr 92, obręb 3 miasta Moryń, ul. Plac Wolności 2.

Moryń, 25 sierpnia 2010 r.

GMOŚ.72241-4-1/10

 

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 10 września 2010r. o godz. 10 00  VII ustny przetarg nieograniczony na wynajem n/w nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości – nr 92, obręb 3 miasta Moryń, ul. Plac Wolności 2,
KW 32636
2. Opis nieruchomości - Lokal użytkowy o pow. 60,40m2 , wyposażony w urządzenia wodno –
kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, centralne ogrzewanie.
3. Przeznaczenie nieruchomości - Najem lokalu na okres do10 lat, z przeznaczeniem na całoroczną
działalność gastronomiczną ,w tym gorące dania obiadowe.
4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu:
300,00 zł.
Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( 22%).
Wylicytowana wysokość czynszu może ulec zmianie w następnych latach najmu o procent
inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
Najemca oprócz czynszu, podatku Vat będzie opłacał podatek od nieruchomości, za usuwanie
nieczystości stałych i płynnych, pobór wody, energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu, telefon itp.
5. Obciążenia i zobowiązania – Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań.
6. W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 500 zł w
terminie do 10 września 2010 r. w gotówce lub przelewem, płatne na konto Urzędu Miejskiego
w Moryniu, Bank Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu
Nr 91937010460300064820030003.
Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zatrzymane jako kaucja zabezpieczająca na okres trwania umowy, natomiast oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu,
unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

Lokal można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Burmistrz Morynia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 091 4667954, fax 4667951.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-08-2010 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 26-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2010 14:55