herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 29 września 2010r. o godz. 10 00 VIII ustny przetarg nieograniczony na wynajem n/w nieruchomości nr 92, obręb 3 miasta Moryń, ul. Plac Wolności 2.

Moryń, 15 września 2010r.

GMOŚ.72241-4-1/10

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 29 września 2010r. o godz. 10 00 VIII ustny przetarg nieograniczony na wynajem n/w nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – nr 92, obręb 3 miasta Moryń, ul. Plac Wolności 2, KW 32636
 2. Opis nieruchomości - Lokal użytkowy o pow. 60,40m2 , wyposażony w urządzenia wodno –  kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, centralne ogrzewanie.
 3. Przeznaczenie nieruchomości - Najem lokalu na okres do10 lat, z przeznaczeniem na całoroczną działalność gastronomiczną ,w tym gorące dania obiadowe.
 4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu: 200,00 zł.
  Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( 22%).
  Wylicytowana wysokość czynszu może ulec zmianie w następnych latach najmu o procent inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
  Najemca oprócz czynszu, podatku Vat będzie opłacał podatek od nieruchomości, za usuwanie nieczystości stałych i płynnych, pobór wody, energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu, telefon itp.
 5. Obciążenia i zobowiązania – Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań.
 6.  W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 500 zł w terminie do 29 września 2010 r. w gotówce lub przelewem, płatne na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu, Bank Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zatrzymane jako kaucja zabezpieczająca na okres trwania umowy, natomiast oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu,unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

Lokal można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Burmistrz Morynia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 091 4667954, fax 4667951.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-09-2010 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 15-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-09-2010 12:06