Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 29 listopada 2010r. III ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, nr 443/2 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń,

Moryń, 20 października 2010r.

GMOŚ.72241-3-1/08/10

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 29 listopada 2010r. III ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna,
KW 41558
2. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/2 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna,
KW SZ1Y/00060710/4
3. Opis nieruchomości - działki niezabudowane. Uzbrojone w energię elektryczną. Dostęp do drogi
gminnej utwardzonej. Możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej z
ul. Odrzańskiej (w przypadku braku możliwości podłączenia dopuszcza się budowę zbiornika
bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków). W sąsiedztwie znajdują się grunty
rolne i nieruchomość o charakterze usługowym. Kształt działek regularny. Przez działki
przebiega rurociąg wody pitnej ? 150mm oraz linia napowietrzna średniego napięcia.
Ewentualne przeniesienie tego rurociągu nastąpi na koszt własny nabywców gdy uznają, że
koliduje on z ich zamierzeniami inwestycyjnymi.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
nr IPB.7331-40/08 z dnia 23.12.2008r. działki przeznaczona są pod budowę budynków
mieszkalno – usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
5. Cena wywoławcza:
- za działkę nr 443/1 – 29.000,00 zł plus podatek VAT ( 22%)
- za działkę nr 443/2 – 30.000,00 zł plus podatek VAT ( 22%)
6. Wysokość wadium – za działkę nr 443/1 w wysokości 2.900,00 zł, za działkę nr 443/2
w wysokości 3.000,00 zł , płatne w terminie do 26 listopada 2010r. płatne w Banku
Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu
Nr 91937010460300064820030003. W przypadku przystąpienia do przetargu na obie
działki wadium winno być wniesione na każdą z ww. działek.
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu
przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada
na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone
niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w
wysokości 10 zł.
7. Minimalne postąpienie:
dla działki nr 443/1 - 290,00 zł
dla działki nr 443/2 – 300,00 zł
8. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
9. Obciążenia nieruchomości – przez działki przebiega rurociąg wody pitnej ? 150mm oraz linia
napowietrzna średniego napięcia.
10. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości - ewentualne przeniesienie

rurociągu wody pitnej ? 150mm nastąpi na koszt własny nabywców gdy uznają, że koliduje on
z ich zamierzeniami inwestycyjnymi.

11. Terminy niedoszłych do skutku ustnych przetargów nieograniczonych: I-02.08.2010r.,
II - 14.10.2010r.
12. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – I- 29 listopada 2010r. o godz. 11 00 ,
w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11,

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.
Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela pracownik Urzędu Miejskiego
w Moryniu Elżbieta Grygorcewicz , pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.
Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-10-2010 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 20-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2010 10:35