herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń" oraz "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń".

Moryń, dnia  30 listopada 2010r.

 GMOŚ.7610 - 3/10

  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA   MORYNIA

             Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „ Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń” oraz „ Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń”.
Organem administracji właściwym do przyjęcia tego dokumentu jest Rada Miejska w Moryniu. Z niezbędną dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w  Moryniu, Plac Wolności 1,  w godzinach od 7 15 do  15 15, w pokoju nr 2.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy w formie pisemnej , ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia , na adres: Urząd Miejski w Moryniu,  Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, e-mail: um@moryn.pl

             Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Morynia. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpoznania.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-11-2010 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 30-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 30-11-2010 14:45