herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wniosku, który wpłynął w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "eksploatacji kruszywa naturalnego złoża MORYŃ ZACHÓD na działce nr 907/2 obręb Przyjezierze II".

 Moryń, dn. 01 grudnia 2010 r.

  Znak:IPB.7624-`10 /10

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Morynia działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2010 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji kruszywa naturalnego złoża MORYŃ ZACHÓD na działce nr 907/2 obręb Przyjezierze II”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Morynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Jagiellońska 32, Szczecin i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Flisacza 6 w Gryfinie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej, w terminie od 06 grudnia do 31 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 1, 74 – 503 Moryń.  Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Morynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-12-2010 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 01-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 01-12-2010 09:54