Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości nr 64/3, obręb Klępicz

Moryń, dnia 21 grudnia  2010 r. 

GMOŚ.7145-1-1/07/10         

 O G Ł O S Z E N I E

 

 Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości – nr 64/3, obręb Klępicz,  

2. Nr Księgi  Wieczystej   - 54748

3. Powierzchnia nieruchomości – 9369 m2

4. Opis nieruchomości - Działka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 624,06 m2, dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej pow. użytkowej 29,28m2.

Uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, c.o.i zbiornik bezodpływowy.

Dostęp do działki b.dobry z  drogi asfaltowej (wojewódzkiej).

Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzystywany na cele  usługowe, ha-ndlowe lub inną działalność gospodarczą po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.

6. Cena nieruchomości- 501.928,15 zł

7. Cena wywoławcza – 502.000,00 zł

8. Wysokość wadium- 50.200,00 zł, płatne w terminie do 18 lutego 2011r.  w Banku

     Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003.

     Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu 

     przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku

     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada

     na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone

     niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

     upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu,

     zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   

     negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

9. Minimalne postąpienie- 5.020,00 zł

10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność

11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń

12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań

13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: -    

14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 22 lutego 2011r. o godz. 11 00 , przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,

pokój nr 11.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

 Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-12-2010 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 21-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2010 14:29