herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia informuje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 25.01.2011 r.

Moryń, dnia 01.02.2011r.


Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Morynia informuje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 25.01.2011 r.

I. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
25.01.2010r., Urząd Miejski w Moryniu, II przetarg ustny
nieograniczony na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 

II.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
działka niezabudowana nr 239/8 o pow. 1664m2, w tym 2 udziały po 26/1000 części każdy, położona w obrębie 3 miasta Moryń. Przedmiotem przetargu było oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie na okres do 06.07.2106, przeznaczonego pod budowę 2 szt. garaży murowanych.
KW 43946.
 

III. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:
1 osoba
 

IV. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
 

V. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu oferty:
cena wywoławcza każdego udziału tj. 26/1000 części –1482,00 zł netto
cena osiągnięta w przetargu za każdy z udziałów po 26/1000 części – 1502,00 zł
netto
Pierwsza opłata za każdy z udziałów wynosi – 375,50 ,00 zł plus obowiązujący
Vat
Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku kalendarzowego- 45,06 zł plus
obowiązujący podatek VAT.

VI. Imię, nazwisko lub nazwę lub firmę osób ustalonych jako nabywca nieruchomości:
Jan i Elżbieta Prus – 2 udziały po 26/1000 części

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-02-2011 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 01-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2011 10:24