herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2011 r.

 Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu   31 marca  2011r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:  

      -  sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,

      -  informacja dotycząca interpelacji.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie emisji obligacji,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2011,

c)w sprawie wyrażenia, nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy Moryń

    środków  stanowiących fundusz sołecki.

7. InformacjaDyrektora Dróg Wojewódzkich dotycząca bieżącego utrzymania oraz planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie gminy Moryń w roku 2011.

8. InformacjaStarosty Powiatu Gryfińskiegodotycząca bieżącego utrzymania oraz planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Moryń w roku 2011.

9. Informacja  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Moryń w 2010  roku.

10.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych .

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zamknięcie obrad V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-03-2011 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 24-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2011 10:43