Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości: nr 239/8 , obręb 3 miasta Moryń

Moryń,  10 maja 2011r.

GMOŚ.6841.1.1.2011

O G Ł O S Z E N I E

 

                  Burmistrz Morynia ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie  następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – nr  239/8 , obręb 3 miasta Moryń  
 2. Nr Księgi  Wieczystej   - 43946
 3. Powierzchnia nieruchomości – 1644 m2 , udział  318/1000 części
 4. Opis nieruchomości - Działka przeznaczona do oddania w wieczyste użytkowanie pod budowę 12 szt. garaży murowanych w tym: 11szt. garaży w udziale po 26/1000 części każdy i 1szt. garażu w udziale  32/1000 części. Wszystkie media komunalne znajdują się w pobliżu. 
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Wybudowanie fundamentów w ciągu jednego roku od daty nabycia, w ciągu 2-óch kolejnych lat zakończenie budowy.
  Umowa na okres do 06.07.2106 roku.
 6. Cena wywoławcza – 18125,00 zł za udz. 318/1000 części plus obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23%)   w tym 11 miejsc pod garaże w udziale po 26/1000 części  tj. 1482,00 zł za każdy udział plus podatek Vat i 1 miejsce garażowe w udziale  32/1000 części tj. 1823,00plus podatek VAT
 7. Wysokość wadium-  za udział 318/1000 części- 1.813,00,00 zł,  za udział 26/1000 części – 149,00 zł, za udział 32/1000  części – 183,00 zł, płatne w terminie do  08 czerwca 2011 r. płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu
  • Nr 91937010460300064820030003.
  • Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku     uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 8. Minimalne postąpienie- za udział: 318/1000 części-  190,00 zł, za udział 26/1000 części - 20,00 zł, za udział 32/1000  części-20,00 zł
 9. Opłaty w % wartości gruntu i terminy wnoszenia opłat:
  • pierwsza -25% ceny osiągniętej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego,
  • roczna-3% ceny osiągniętej w przetargu, płatna do 31 marca każdego roku kalendarzowego
  • Aktualizacja opłat - nie częściej niż jeden raz do roku.
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – oddanie w wieczyste użytkowanie
 11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy    
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 13 czerwca  2011r.  o godz. 11-tej przetarg  ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego

w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej  bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-05-2011 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 11-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2011 11:04