herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 27 maja 2011r. o godz. 10 00 I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę kotłowni osiedlowej oraz urządzeń ( piece, zbiorniki na paliwo, zewnętrzna sieć przesyłowa do budynków), do produkcji energii cieplnej na potrzeby mieszkaniowe w oparciu o paliwo ciekłe ( olej napędowy), na okres 10-ciu lat, usytuowanej na działce nr 272, obręb 3 miasta Moryń, ul. Odrzańska 19, KW 20645.

Moryń,  11 maja  2011r.

GMOŚ.6845.4.1.2011  

O G Ł O S Z E N I E      

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień  27 maja  2011r. o godz. 10 00 I pisemny przetarg nieograniczony na  dzierżawę kotłowni osiedlowej oraz urządzeń ( piece, zbiorniki na paliwo, zewnętrzna sieć przesyłowa do budynków), do produkcji energii cieplnej na potrzeby mieszkaniowe w oparciu o paliwo ciekłe ( olej napędowy), na okres  10-ciu lat, usytuowanej na działce  nr  272, obręb 3 miasta Moryń, ul. Odrzańska 19,  KW  20645.

 1. Warunkiem dzierżawy jest zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania tj. dostawa ciepła i ciepłej wody na potrzeby mieszkaniowe.
 2. W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10.000 zł  w   terminie do 26 maja 2011 r.
  • płatne na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu,  Bank   Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003 lub czekiem potwierdzonym.
  • Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 
  • Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zatrzymane jako kaucja zabezpieczająca   na okres trwania umowy, natomiast oferentowi, który przetargu nie      wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem      negatywnym, po potrąceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych. W przypadku odstąpienia od  zawarcia umowy najmu przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlegazwrotowi.
 3. Obciążenia i zobowiązania – przedmiot dzierżawy wolny od obciążeń i zobowiązań.
 4. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Dzierżawa kotłowni” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu do dnia 26 maja  2011 r.
 5. Otwarcie ofert  27 maja  2011r. godz. 10 00  .

 

Kotłownię można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Burmistrz Morynia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

 

Pobierz plik » Zaproszenie do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym.doc

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy  oraz  instrukcję ofertową można otrzymać

w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 2,

tel. 91 4667950 wew. 14, fax 91 4667951.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej  bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-05-2011 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 11-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 11-05-2011 13:51