herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 17 czerwca 2011r. o godz. 10 00 II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę kotłowni osiedlowej oraz urządzeń (piece, zbiorniki na paliwo, zewnętrzna sieć przesyłowa do budynków), do produkcji energii cieplnej na potrzeby mieszkaniowe w oparciu o paliwo ciekłe (olej napędowy), na okres 10-ciu lat, usytuowanej na działce nr 272, obręb 3 miasta Moryń, ul. Odrzańska 19, KW 20645.

Moryń, dnia 30 maja 2011r.

GMOŚ.6845.4.1.2011


O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 17 czerwca 2011r. o godz. 10 00 II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę kotłowni osiedlowej oraz urządzeń (piece, zbiorniki na paliwo, zewnętrzna sieć przesyłowa do budynków), do produkcji energii cieplnej na potrzeby mieszkaniowe w oparciu o paliwo ciekłe (olej napędowy), na okres 10-ciu lat, usytuowanej na działce nr 272, obręb 3 miasta Moryń, ul. Odrzańska 19, KW 20645.

 1. Warunkiem dzierżawy jest zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania tj. dostawa ciepła i ciepłej wody na potrzeby mieszkaniowe.
 2. W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 5.000 zł w terminie do 16 czerwca 2011 r. płatne na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu,
  • Bank Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003 lub czekiem potwierdzonym.
  • Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
  • Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zatrzymane jako kaucja zabezpieczająca na okres trwania umowy, natomiast oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potrąceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych.
  • W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Obciążenia i zobowiązania – przedmiot dzierżawy wolny od obciążeń i zobowiązań.
 4. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Dzierżawa kotłowni” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu do dnia 16 czerwca 2011r.
 5. Otwarcie ofert 17 czerwca 2011r. godz. 10 00 .

Kotłownię można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Burmistrz Morynia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy oraz instrukcję ofertową można otrzymać

w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 2,
tel. 91 4667950 wew. 14, fax 91 4667951.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej bip moryn.pl

Pliki do pobrania:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 31-05-2011 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 31-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 31-05-2011 10:51