herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 sierpnia 2011 r.

PORZĄDEK OBRAD IX SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 30 SIERPNIA 2011 R.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  - sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  - informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja dyrektorów szkół na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
  2. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej,
  3. w sprawie wyboru kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim,
  4. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia granic ich obwodów,
  5. w sprawie aktualizacji "Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r." i w sprawie aktualizacji "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r.",
  6. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem ( lokal użytkowy na działce nr139/1 obr. Dolsko),
  7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( Dz. Nr 27/1 Klępicz),
  8. w sprawie zaliczenia ulicy Sadowej do kategorii dróg gminnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-08-2011 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 24-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2011 08:20