herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 192/3 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń,którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

                                                                                     Moryń , dnia   22 Września  2011r.

GMOŚ.6840.1.1.2011r.

 

 Burmistrz Morynia

ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 192/3 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń,którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Nieruchomość – wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr  SZ1Y/00045410/0, prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Działka niezabudowana nr 192/3  o pow. 174m², położona w obrębie 3 miasta Moryń,

Do działki brak drogi dojazdowej.

Przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako Bp.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby i podmioty będące właścicielami działek sąsiednich przylegających do działki nr 182.

·        Cena wywoławcza – 5.800 ,00 zł plus obowiązujący podatek Vat ( 23%)

·        Wadium – 5.800,00 zł

·        Minimalne postąpienie – nie mniejsze niż - 580,00

·         Nieruchomość wolna od  zobowiązań

·        Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 16 marca 2012r.

·        Sprzedaż na własność

·        Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się 27 października  2011 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest;

1.  wpłacenie wadium, w gotówce w Banku Spółdzielczym w Moryniu lub na

     konto Urzędu Miejskiego w Moryniu 91937010460300064820030003  - nie

     później niż do dnia  24 października 2011r.,

2. posiadanietytułu własności na nieruchomość przylegającą do działki nr 192/3

   ( odpis z KW    lub wypis z rejestru gruntów).

 

Osoby chcące uczestniczyć w przetargu winny złożyć podanie

o przystąpieniu do przetargu wraz z dokumentami wymienionymi w pkt.1 i 2

w terminie do dnia 24  października  2011r.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona w dniu

25 października 2011 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Nabywca na własny koszt dokona wznowienia granic geodezyjnych w/w nieruchomości.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży  udziela  Elżbieta Grygorcewicz – pracownik  Urzędu  Miejskiego w Moryniu  tel.091 466 79 54, pokój nr 2.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip moryn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 23-09-2011 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 22-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2011 14:15