herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 10 listopada 2011 r.

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu  10 listopada  2011 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja dotycząca prawidłowości  prowadzenia  gospodarki rybackiej na  jeziorach położonych   na terenie gminy Moryń.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości( dz.189 obręb Moryń),
  • b) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
  • c)  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  • d) w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/112/2007 Rady  Miejskiej w Moryniu z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
  • e) w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
  • f) o zmianie w uchwale nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów  oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń,
  • g) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2011.
 8. Informacje Przewodniczącej Rady i Burmistrza dotyczące oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XI Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-11-2011 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 04-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-11-2011 09:56