Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • złożenie wniosku i wydanie odpisu odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moryniu lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Stanu Cywilnego w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń,

tel.91 466 79 58.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty - do wglądu przy osobistym odbiorze odpisu aktu stanu cywilnego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • dokument:

- odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu,

- odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu,

- zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowaniu aktu w księdze,

 • dokument można odebrać osobiście w USC lub otrzymać pocztą-listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

OPŁATY

 • opłata skarbowa w wysokości:

- 22,00 zł za wydanie odpisu skróconego,

- 33,00 zł za wydanie odpisu zupełnego,

- 24,00 zł za zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowaniu aktu w księdze,

 • opłatę skarbową można uiścić gotówką w Urzędzie Miejskim w Moryniu lub przelewem na konto UM w Moryniu BS Chojna Oddział Moryń Nr 80937010460300064820030007,
 • nie podlegają opłacie skarbowej odpisy aktów stanu cywilnego wydawane w sprawach dotyczących m.in.: wydania dowodu osobistego, ubezpieczenia społecznego, alimentacyjnych, szkolnych, zatrudnienia.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • odwołania w sprawie odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Zachodniopomorski, za pośrednictwem kierownika USC w Moryniu,
 • termin odwołania: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

DODATKOWE INFORMACJE

 • odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy mogą otrzymać również osoby, które wykażą w tym interes prawny,
 • zaświadczenia o braku ksiąg lub o niefigurowaniu aktu w księdze może otrzymać każda zainteresowana osoba,
 • do wniosku o odpis przesłanego pocztą należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455, 1650, z 2014 r. poz. 312, 1101, 1328.),
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 166, poz.1688),
 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455, 1650, z 2014 r. poz. 312, 1101, 1328.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-12-2011 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Klęczar 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 16-01-2015 09:28