herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej Księgi Stanu Cywilnego

WPISANIE ZAGRANICZNE AKTU DO POLSKIEJ KSIĘGI STANU CYWILNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • wniosek można złożyć osobiście w siedzibie USC lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Stanu Cywilnego w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wpisanie zagranicznego aktu,
 • oryginał odpisu aktu stanu cywilnego sporządzony przez zagraniczny USC,
 • urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych wydanych na podstawie konwencji Nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego),
 • dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej wniosek- do wglądu,

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • do jednego miesiąca.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • dokument: decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego,
 • wydanie trzech odpisów aktu stanu cywilnego.

OPŁATY

 • opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł za wydanie decyzji o wpisaniu aktu do polskich ksiąg,
 • opłatę skarbową można uiścić gotówką w Urzędzie Miejskim w Moryniu lub przelewem na konto UM w Moryniu BS Chojna Odział Moryń Nr80937010460300064820030007.

DODATKOWE INFORMACJE

 • wniosek o wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
 • jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw, a gdy małżeństwo zawarli obywatele polscy, mogą także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa,
 • jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, właściwość miejscową wpisania aktu ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W razie braku takiej podstawy właściwym jest Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Jezuicka 1/3, 00-950 Warszawa,
 • osoby mieszkające za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsulatu za granicą.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455, 1650, z 2014 r. poz. 312, 1101, 1328.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455, 1650, z 2014 r. poz. 312, 1101, 1328.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-07-2003 17:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Klęczar 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 16-01-2015 14:23