Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zgłoszenie urodzenia dziecka

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Zgłoszenie urodzenia oraz wydanie odpisów aktu urodzenia dziecka odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moryniu, Plac Wolności 1, pok. Nr 8, tel. 91 466 79 58.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie – do wglądu,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, gdy rodzice urodzonego dziecka są małżeństwem - do wglądu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka-panny- do wglądu albo
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnpotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód matki dziecka – rozwiedzionejdo wglądu albo
 • odpis skrócony aktu zgonu męża matki dziecka-wdowy-do wglądu.

Odpisy nie są wymagane, jeżeli akty zostały sporządzone w USC w Moryniu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • akt urodzenia dziecka oraz odpisy sporządzane są od ręki

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • dokument: sporządzenie aktu urodzenia dziecka w księdze urodzeń USC w Moryniu,
 • wydanie 3 odpisów skróconych aktu urodzenia.

OPŁATY

 • opłacie skarbowej nie podlegają:
  • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
  • pierwsze 3 odpisy skrócone aktu urodzenia wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Zachodniopomorski,
 • odwołania kieruje się do Wojewody za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Moryniu,
 • termin odwołania : 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE

 • do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan na to pozwala oraz lekarz i położna. Jeżeli urodzenie nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej,
 • dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka,
 • rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
 • urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka,
 • urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia lub 3 dni, jeżeli dziecko urodziło się martwe,
 • jezeli żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na obszarze USC, w którym powinna nastąpić rejestracja narodzin dziecka, zgłoszenia urodzenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455, 1650, z 2014 r. poz. 312, 1101, 1328.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-12-2011 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Klęczar 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 16-01-2015 09:19