herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2011 r.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu 29 grudnia 2011 r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2011 r.
  • b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2011-2026
  • c) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2012.
  • d) w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2012-2026.
  • e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazPrzeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2012 rok.
  • f) w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 05-01-2012 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 28-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2012 09:36