Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO / UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO W MIEJSCE UTRACONEGO

WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO / UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO W MIEJSCE UTRACONEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

osobiste złożenie wniosku i udzielenie informacji  odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moryniu, Plac Wolności 1, pok. Nr 8, tel. 91 466 79 58.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego wg obowiązującego wzoru Pobierz wniosek (PROSIMY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE W FORMACIE A4),
 • odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa w pozostałych przypadkach,
 • odpisów nie muszą przedstawiać osoby:
  • których akty stanu cywilnego sporządzono w USC Moryń,
  • których poprzedni dokument tożsamości został wydany przez Burmistrza Gminy Moryń, a ich dane osobowe od wydania tego dokumentu nie uległy zmianie,
 • dowód osobisty- do wglądu, a w przypadku utraty- zaświadczenie o zgłoszeniu utraty, jeżeli zostało wydane,
 • 2 wyraźne, aktualne i jednakowe fotografie o wymiarze 35x45 mm (szczegóły w informacjach dodatkowych).


TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

do 30 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

wydanie dowodu osobistego- dokument odbiera się osobiście.

OPŁATY

 brak

TRYB ODWOŁAWCZY

 • odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego rozpatruje Wojewoda Zachodniopomorski,
 • odwołanie kieruje się do Wojewody  za pośrednictwem Burmistrza Gminy Moryń,
 • termin wniesienia odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


DODATKOWE  INFORMACJE

 • dowód  osobisty podlega wymianie w przypadku:
  • upływu terminu ważności,
  • zmiany danych osobowych,
  • zmiany adresu,
  • uszkodzenia,
 • wniosek o wymiane dowodu osobistego winien być złożony w terminie 14 dni od zmiany danych w dokumencie,
 • dowód osobisty podlega unieważnieniu w przypadku braku złożenia wniosku o wymianę,  w terminie 3 miesięcy od daty zmiany danych,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla mełoletniego w wieku do 13 lat składają oboje rodzice lub opiekunowie prawni,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego w wieku powyżej 13 lat składa jeden z rodziców,
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską składają oboje rodzice,
 • wniosek o wydanie dowodu osbistego dla osoby ubewłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską lub ubezwłasnowolnionej częściowo składa opiekun prawny lub kurator ustanowiony przez sąd,
 • przy składniu wniosku wymagana jest obecność małoletniego powyżej lat 5 i osoby ubezwłasnowolnionej,
 • odbiór dowodu wymaga  o s o b i s t e g o   stawiennictwa wnioskodawcy,
 • wymogi dotyczące fotografii:
  • zdjęcie powinno być aktualne — zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
  • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 391, ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1626).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-01-2012 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Klęczar 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 19-12-2017 10:10