Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie następującej nieruchomości: 239/8 , obręb 3 miasta Moryń.

Moryń,  17 stycznia  2012 r.

GMOŚ.6840.5.1.2011

 O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie  następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – nr  239/8 , obręb 3 miasta Moryń,
 2. Nr Księgi  Wieczystej   - 43946,
 3. Powierzchnia nieruchomości – 1644 m2 , udział  156/1000 części,
 4. Opis nieruchomości - Działka przeznaczona do oddania w wieczyste użytkowanie pod budowę 6 szt.garaży murowanych  w udziale po 26/1000 części każdy . Wszystkie media komunalne znajdują się w pobliżu. 
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Wybudowanie fundamentów w ciągu jednego roku od daty nabycia, w ciągu 2-óch kolejnych lat zakończenie budowy. Umowa na okres do  06.07.2106 roku,
 6. Cena wywoławcza – 9.500,00 zł za udz. 156/1000 części plus obowiązujący podatek Vat Vat ( obecnie  23%) w tym :
  • 6 miejsc pod garaże w udziale po 26/1000 części  tj. 1.583,33 zł za każdy udział plus obowiązujący Vat  (obecnie 23%),
 7. Wysokość wadium:
  • za udział 156/1000 części - 950,00 zł
  • za udział 26/1000 części - 159,00 zł,
  • płatne w terminie do 16 lutego  2012 r. w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr   91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu    przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Wadium winno być wpłacone za każdy udział,  który Nabywca ma zamiar nabyć. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w  wysokości 10 zł.
 8. Minimalne postąpienie- za udział: 156/1000 części - 100,00 zł, za udział 26/1000 części - 20,00 zł.
 9. Opłaty w % wartości gruntu i terminy wnoszenia opłat:
  • pierwsza -25% ceny osiągniętej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego,
  • roczna -3% ceny osiągniętej w przetargu, płatna do 31 marca każdego roku kalendarzowego,
  • Aktualizacja opłat - nie częściej niż jeden raz do roku.
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – oddanie w wieczyste użytkowanie,
 11. Obciążenia nieruchomości – wolna od obciążeń,
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań,
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: I - 16.01.2012 r.
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu -21 lutego  2012 r.  o godz. 11-tej przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54 fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej  bip moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-01-2012 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 17-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2012 07:51