herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie i realizację zadania publicznego Gminy Moryń w 2012 roku z zakresiu: upowszechniania kultury fizyczne(piłki nożnej, piłki siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych - płetwonurkowanie, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności.