herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 lutego 2012 r.

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 22 lutego  2012r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja z działalności  Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2011 rok.
 7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu za 2011 rok.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i Gminy Moryń w 2011 roku.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011r.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zamiaru przekształcenia  Szkoły Podstawowej  w Witnicy.
  • b) w sprawie zmian w  budżecie Gminy Moryń na 2012r.
  • c) w sprawieuchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Moryń na lata 2012-2026.
  • d) w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moryń środków stanowiących  fundusz sołecki.
  • e) w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla  Burmistrza Morynia.
  • f)  w sprawie wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego.
  • g) w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad XIV Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-02-2012 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 23-03-2012 11:14