herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 27 kwietnia 2012r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia" Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moryń na lata 2012-2014."
  2. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Witnicy.
  3. w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów.
  4. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia granic ich obwodów.
  5. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, prowadzonych przez Gminę Moryń.
  6. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonychprzez Gminę Moryń.
  7. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.
  8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim.
  9. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń.
  10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 143/20). k)w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali.
  11. w sprawie udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Moryń.
  12. w sprawie wystąpienia Gminy Moryń ze Stowarzyszenia "Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Myśliborskiego".
  13. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012.
  14. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń w części obrębu geodezyjnego Przy jezierze II.
 7. Informacja dotycząca "Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Moryń".
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-04-2012 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leokadia Kuryłowicz 27-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-04-2012 08:33