herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 27/1 , położonej w obrębie Klępicz.

                                                                                     Moryń, dnia  31 maja  2012r.

GMOŚ.6840.2.1.2011r.

 

 Burmistrz Morynia

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 27/1  , położonej w obrębie Klępicz.

 

Nieruchomość – wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr  SZ1Y/00041095/7, prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Działka niezabudowana nr 27/1  o pow. 0,4600ha, położona w obrębie Klępicz.

Kształt działki regularny. Działka posiada  dostęp do drogi publicznej asfaltowej.  Lokalizacja działki dobra.  Posiada uzbrojenie w wodę i energię elektryczną.

Przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod budowę budynku jednorodzinnego wraz niezbędną infrastrukturą.

Cena wywoławcza– 55.000 zł plus podatek Vat ( 23%)

Wadium – 5.500,00 zł

·        Minimalne postąpienie – nie mniejsze niż - 550,00

·         Nieruchomość wolna od  zobowiązań i obciążeń.

·        Sprzedaż na własność

·        Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

·        Terminy niedoszłych do skutku przetargów: I- 25.05.2012r.

Przetarg odbędzie się  05 lipca  2012 r. o godz. 1100

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest; wpłacenie wadium, w pieniądzu w Banku Spółdzielczym w Moryniu lub na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu 91937010460300064820030003  - nie później niż do dnia  02 lipca   2012r.,

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Nabywca na własny koszt dokona wznowienia granic geodezyjnych w/w nieruchomości.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej bip moryn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej bip moryn.pl

Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży  udziela 

Elżbieta Grygorcewicz – pracownik  Urzędu  Miejskiego w Moryniu tel. 091 466 79 54, pokój nr 2.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-06-2012 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 31-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2012 10:51