Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/117/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2012-2026. 2012-07-23 13:28
dokument Uchwała Nr XVII/116/2012 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościoła pw. Ducha Świętego w Moryniu. 2012-07-23 13:25
dokument Uchwała Nr XVII/115/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia i ubiorów bojowych. 2012-07-23 13:21
dokument Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy MOryń (MOK ul. Szeroka 12). 2012-07-23 13:16
dokument Uchwała Nr XVII/113/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddalenie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń (ZGKiM - ul. Wąska 2a Moryń). 2012-07-23 13:16
dokument Uchwała Nr XVII/112/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012. 2012-07-23 13:10
dokument Uchwała Nr XVII/111/2012 sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Moryń. 2012-07-23 13:07
dokument Uchwała Nr XVII/110/2012 w wprawie określenia zasad wpłat do budżetu Gminy planowanej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowe zakłady budżetowe Gminy Moryń. 2012-07-23 13:03
dokument Uchwała Nr XVII/109/2012 w sprawie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone przez Urząd Miejski w Moryniu. 2012-07-23 12:55
dokument Uchwała Nr XVII/108/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2012-07-23 12:46
dokument Uchwała nr XVII/107/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie 2012-07-23 12:42
dokument Uchwała Nr XVII/106/2012 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 2012-07-23 12:34
dokument Uchwała Nr XVII/105/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2011. 2012-07-23 12:35