herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu: do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu.

Moryń, dnia  09 października 2012 r.

 

Ogłoszenie / Obwieszczenie o przystąpieniu:

 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych  w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór  gm. Moryń oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami ) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Moryniu uchwały Nr XVIII/123/2012 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych  w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń.

Przedmiotem planu będzie przeznaczenie części obszarów rolniczych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór na obszary rolnicze z możliwością lokalizacji farm elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1 74-503 Moryń, e-mail: um@moryn.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Morynia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-10-2012 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2012 12:16