herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 8 listopada 2012 r.

Porządek obrad  XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu  8 listopada  2012 r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • - sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • - informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i Gminy Moryń.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie  ustalenia stawek podatku od środków transportowych, » Pobierz projekt uchwały
  • b) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, » Pobierz projekt uchwały
  • c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012, » Pobierz projekt uchwały
  • d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- kościół pw. Ducha Świętego w Moryniu, » Pobierz projekt uchwały
  • e) w sprawie rozpatrzenia wniosku  Sołectwa Bielin o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2013, » Pobierz projekt uchwały
  • f) w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu. » Pobierz projekt uchwały
 8. Informacje Przewodniczącej Rady i Burmistrza  dotyczące oświadczeń majątkowych.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XIX Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 23-10-2012 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 23-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 23-10-2012 14:35