herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2012 r.

Porządek obrad  XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu  28 grudnia 2012r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  •      - sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  •      - informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w  zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012,
  • b) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2013-2026,
  • c) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2013,
  • d) o zmianie w uchwale nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  • e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń   na 2013 rok,
  • f) w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu,
  • g) w sprawie  podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • h) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń,
  • i) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania       zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla  bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  • j) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz       opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XX Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-12-2012 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2012 08:37