herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: 64/3, obręb Klępicz

Moryń, dnia 18 stycznia 2013 r.

GMOŚ.6840.7.1. 2012

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – 64/3, obręb Klępicz
 2. Nr Księgi Wieczystej - 54748
 3. Powierzchnia nieruchomości – 9369 m2
 4. Opis nieruchomości -
  • Działka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 624,06 m2, dwoma budynkami gospodarczym o łącznej pow. użytkowej 29,28m2. Uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, c. o. i zbiornik bezodpływowy. Dostęp do działki b. dobry z drogi asfaltowej (wojewódzkiej). Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami -Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny - Schwedt (20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km
 5. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzystywany na cele usługowe, handlowe lub inną działalność gospodarczą po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku. W projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod usługi handlu, gastronomii, turystyki, hotelarstwa, usługi zdrowia ( dom seniora, usługi lecznicze), zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 6. Cena wywoławcza - 199.000 ,00 zł
 7. Wysokość wadium - 19.900,00 zł, płatne w terminie do 19 lutego 2013r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.
  Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 9. Minimalne postąpienie - 1.990,00 zł
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 11. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: - I przetarg – 30.X.2012r. , II przetarg – 28.12.2012r.
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj III przetargu – 22.02. 2013r. o godz. 11 00 , przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-01-2013 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-01-2013 12:39