herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ustalenie warunków zabudowy

Jakie dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami:
· mapa dla celów projektowych w skali 1:500
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.).

Opis procedury:
W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy złożyć w pok. nr 1:
· prawidłowo wypełniony formularz wniosku,
· 3 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu.
Na mapie należy oznaczyć granice terenu objętego wnioskiem w stosunku do inwestycji liniowych proponowany przebieg inwestycji.
· pełnomocnictwo inwestora w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Miejsce załatwienia sprawy:
Inspektor ds. infrastruktury i budownictwa - pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz.: 7:15 - 15.15.
Termin załatwienia sprawy:
W zależności od rodzaju planowanej inwestycji od 30 dni do 3 m-cy
Opłata skarbowa:
· znaczek 5zł za złożony wniosek i po 0,50 zł za każdy załącznik do wniosku,
· opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynosi:
1. budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej - 190 zł,
2. zespołu garaży składających się z co najmniej trzech garaży - 152 zł,
3. budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej - 38 zł,
4. pozostałych - 90 zł
Opłata skarbowa nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego.
Odwołanie:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymani decyzji za pośrednictwem Burmistrza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-07-2003 17:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2003 17:54