herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności w 2013 r.