herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 marca 2013 r.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu  27 marca 2013 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja Dyrektora Dróg Wojewódzkich dotycząca bieżącego utrzymania oraz planowanych   inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie gminy Moryń w roku 2013.
 7. Informacja dotycząca zadań oświatowych za I półrocze roku szkolnego 2012/2013.
 8. Informacja z  działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu za 2012 rok.
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Moryń za 2012 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  terenie Gminy Moryń”,
  2. w sprawie zamiany działek,
  3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013,
  4. w sprawie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie  w budżecie Gminy Moryń środków stanowiących fundusz sołecki,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie  dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  w roku 2013,
  6. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac  konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- kościół w Starym Objezierzu,
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Moryń na lata 2013-2026.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad XXII Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-03-2013 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 15-03-2013 12:19