herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 maja 2013 r.

Porządek obrad  XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu
w dniu 29  maja 2013 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Morynia.
 7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2012 Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 8. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Moryń.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń,
  • b)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013,
  • c) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków-kościół pw. Ducha Świętego w Moryniu,
  • d) w sprawie  udzielenia dotacji dla jednostki OSP Witnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego,
  • e) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry,
  • f) w sprawie przyjęcia statutu   Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych .
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XXIII Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu

Pliki do pobrania

 • Projekty uchwał » Pobierz plik (*.PDF),
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013 » Pobierz plik (*.PDF)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-05-2013 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 15-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 21-05-2013 12:30