Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV/188/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia diet radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2013-07-10 10:22
dokument Uchwała Nr XXIV/187/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2013-2026 2013-07-10 10:18
dokument uchwała Nr XXIV/186/2013 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół pw. Ducha Świętego w Moryniu 2013-07-10 10:16
dokument Uchwała Nr XXIV/185/2013 w sprawie wyrażenia zgodny na przekazanie nieruchomości w użyczenie 2013-07-10 10:07
dokument Uchwała Nr XXIV/184/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki na odcinku Witnica - Witnica PKP 2013-07-10 10:06
dokument Uchwała Nr XXIV/183/2013 w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Morynia 2013-07-10 10:02
dokument Uchwała Nr XXIV/182/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013 2013-07-10 10:00
dokument Uchwała Nr XXIV/181/2013 w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone przez Urząd Miejski w Moryniu 2013-07-10 09:58
dokument Uchwała Nr XXIV/180/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2013-07-10 09:56
dokument Uchwała Nr XXIV/179/2013 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-07-10 09:52
dokument Uchwała Nr XXIV/178/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ooraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2012 2013-07-10 09:50
dokument Uchwała Nr XXIV/177/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2013-07-10 09:47
dokument Uchwała Nr XXIV/176/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia 2013-07-10 09:44
dokument Uchwała Nr XXIV/175/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń, w części obrębu ewidencyjnego Przyjezierze II 2013-07-10 09:42