herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 września 2013 r.

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 27 września 2013 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
  • informacja dotycząca interpelacji
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone przez Urząd Miejski w Moryniu (kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały - do wglądu w Biurze Rady),
  • b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 1 miasta Moryń,
  • c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki o numerze ewidencyjnym 2,
  • d) w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubiorów bojowych,
  • e) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryńna lata 2013-2026,
  • f) w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2013 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-09-2013 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-09-2013 09:48