herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 listopada 2013 r.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 15 listopada 2013r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
  • b) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  • c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013,
  • d) w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego,
  • e) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości (droga- Plac Wolności w Moryniu),
  • f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieczynnej drogi wewnętrznej, położonej w obrębie 3 miasta Moryń ( 327),
  • g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieczynnych dróg wewnętrznych, położonychw obrębie Nowe Objezierze ( 150/1, 152/1),
  • h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Moryń dla części obszaru miasta Moryńw obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej,
  • i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulicOdrzańskiej i Lipowej,
  • j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 1 miasta Moryń.
 7. Informacje Przewodniczącej Rady i Burmistrza dotyczące oświadczeń majątkowych.
 8. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w 2014 roku i o opinii prezesa sądu rejonowego dotyczącej potrzeb sądu w zakresiewykonywania pracy przez skazanych na terenie gminy Moryń w roku 2014.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania

 • Projekty uchwał » Pobierz plik (*.PDF),
 • Projekty uchwały w sprawie zmian w budźecie Gminy Moryń na rok 2013 » Pobierz plik (*.PDF),

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-11-2013 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 06-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 07-11-2013 14:01