herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 grudnia 2013 r.

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 30 grudnia 2013 r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013,
  • b) w sprawie uchwalenia  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2014 - 2026,
  • c) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2014,
  • d) w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów     Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń   na 2014 rok,
  • e) w sprawie przyjęcia rocznych   planów  pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu,
  • f) w sprawie obciążania nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu działki nr 70/4 obręb Witnica,
  • g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieczynnej drogi wewnętrznej, położonej w obrębie Gądno, ( dz. 93),
  • h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieczynnych dróg wewnętrznych, położonych w obrębie Dolsko(dz. 64/1,67/2),
  • i) w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu,
 7. Informacje Przewodniczącej Rady i Burmistrza dotyczące oświadczeń majątkowych.
 8. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w 2014 roku i o opinii prezesa sądu rejonowego dotyczącej potrzeb sądu w zakresiewykonywania pracy przez skazanych na terenie gminy Moryń w roku 2014.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-12-2013 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 18-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-12-2013 13:36