herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 139/7, obręb 3 miasta Moryń.

Moryń, dnia 13 stycznia 2014 r.

GMOŚ.6840.7.1. 2012

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Morynia ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości – 139/7, obręb 3 miasta Moryń.
 2. Nr Księgi Wieczystej - 44734.
 3. Powierzchnia nieruchomości – 165m2, udział 39/100 części.
 4. Opis nieruchomości - Działka zabudowana, budynkiem mieszkalno-usługowym w skład której wchodzi lokal inny niż mieszkalny o pow. 84,20 m2 (lokal po Policji) składający się z 4 pokoi, holu, pomieszczenia technicznego, biura, magazynu, garderoby, p.pokoju, i pom. pomocniczego na I piętrze. Nieruchomość w skład której wchodzi ww. lokal uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, kanalizację ściekową i deszczową. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej asfaltem. Położona w centrum miasta oraz bliskiej odległości od obiektów użyteczności publicznej i centrum handlowo-usługowego. Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami -Osinów Dolny (13km), Krajnik Dolny - Schwedt (20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km.
 5. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje. Na podstawie aktualnego sposobu użytkowania, działka nr 139/7 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
 6. Cena wywoławcza - 99.000 ,00 zł brutto.
 7. Wysokość wadium - 9.900,00 zł, płatne w terminie do12.02.2014 r.
  w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.
  Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.
 9. Minimalne postąpienie- 990,00 zł.
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność.
 11. Obciążenia nieruchomości – pomieszczenie na I piętrze o pow. 9,14m2 wchodzące w skład sprzedawanego lokalu obciążone umową najmu do 28 lutego 2014 r.
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań.
 13. Termin i miejsce oraz rodzaj VI przetargu – 17 lutego 2014 r. o godz. 1000 , przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.
 14. Terminy niedoszłych do skutku przetargów- I przetarg – 21.06.2013r., II przetarg-06.08.2013 r., III przetarg- 27.IX.2013 r., IV przetarg – 07.XI.2013r., V- 07.I.2014 r. Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. +48 (91) 466 79 54 fax. +48 (91) 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-01-2014 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 13-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-01-2014 14:50