herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ośrodek Pomocy Społeczenej - KATALOG -
Ogłoszenie o dotacjach celowych ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów działających na terenie powiatu gryfińskiego w 2015 r. 2014-07-11 11:48
DPS: Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 2014-05-16 14:56
Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakośći wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Klępicz 2014-05-16 10:34
Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakośći wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Przyjezierze 2014-05-16 10:33
DPS: Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 2014-05-14 10:55
DPS: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 2014-04-18 11:28
Moryń: Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia w BZP: 72355 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014 2014-04-11 12:33
DPS: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - KATALOG -
Konkurs w zakresie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW na zadania z zakresu usuwania azbestu. 2014-03-11 09:48
Nabór wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w ramach - "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032" - w roku 2014 r. 2014-03-11 09:22
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ZDW w Koszalinie na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 125 przejście przez miejscowość Klępic. 2014-01-24 11:28