herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Nabór wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w ramach - "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032" - w roku 2014 r.

Nabór wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032” - w roku 2014 r.

Burmistrz Morynia ogłasza nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2014 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przy likwidacji pokryć dachowych i z elewacji ( budynków mieszkalnych i gospodarczych).

Wnioski na realizację zadania będą przyjmowane do 30 kwietnia 2014r. Podstawa ogłoszenia:

  1. Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008 - 2032".
  2. Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.
  3. Pomoc przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie gminy Moryń w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji. Pomocą nie będą objęte osoby prowadzące w obiektach działalność gospodarczą. Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.Wysokość dofinansowania dla jednego obiektu budowlanego w 2014 roku wynosi: ze środków budżetu Gminy Moryń maksymalnie do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z tym, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2000,00 zł

Wysokość zaplanowanych środków na ten cel w budżecie Gminy Moryń w 2014r. wynosi 10.000 zł.

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Moryniu w pokoju Nr 2 oraz na stronie internetowej www.moryn.pl. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

  • Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008 - 2032", Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.

Informacje i kontakt:

Grygorcewicz Elżbieta pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu , tel.: +48 (91) 4 667 954 w godzinach: 715 do 1415

Pliki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-03-2014 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 03-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 11-03-2014 09:22