herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Piotra Prostaka działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań polegającej na: przebudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z oświetleniem zewnętrznym i przyłączami na działkach o nr ewid.: 107/138, 140, 107/136, 107/7, 107/27, 107/28, 107/29, 136, 107/133, 107/88, 107/125, 113, 107/126, 107/127, 107/128, 107/90, 107/91, 107/107, 107/85, 107/84, 107/9, 107/108, 107/93, 107/94, 107/63, 107/64 obręb Witnica, gmina Moryń