herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/230/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Moryń na lata 2014-2020 2014-04-01 09:21
Uchwała Nr XXX/229/2014 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Moryń 2014-04-01 09:18
Uchwała Nr XXX/228/2014 w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu działki 70/4 obręb Witnica 2014-04-01 09:17
Uchwała Nr XXX/2272014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia 2014-04-01 09:15
Uchwała Nr XXX/226/2014 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia 2014-04-01 09:12
Uchwała Nr XXX/225/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europojskiego 2014-04-01 09:11
Uchwała Nr XXX/224/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie 3 Miasta Moryń 2014-04-01 08:54
Uchwała Nr XXX/223/2014 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2014 roku" 2014-04-01 08:49
Uchwała Nr XXX/222/2014 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robut budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół w Starym Objezierzu 2014-04-01 08:45
Uchwała Nr XXX/221/2014 o zmianie w uchwale nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń 2014-04-01 08:42
Uchwała Nr XXX/220/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-04-01 08:38
Uchwała Nr XXX/219/2014 o zmianie uchwały nr XXVII/197/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2014-04-01 08:36
Uchwała Nr XXX/218/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińśkiego w roku 2014 2014-04-01 08:36
Uchwała Nr XXX/217/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Moryń środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-01 08:32