herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 maja 2014 r.

Porządek obrad  XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 15 maja  2014 r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXX sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Moryń za 2013 r.
 7. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu za 2013 rok.
 8. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2013 rok.
 9. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu nt. "Oceny zasobów pomocy społecznej  za 2013 rok ". Informacja jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej pod adresem : http://www.bip.moryn.pl/strony/4492.dhtml
 10. Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 11. Informacja Burmistrza nt. stanu przygotowań do sezonu turystycznego 2014. 
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń.
  • b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Mieszkowice porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia     publicznego na dostawę energii elektrycznej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad XXXI Sesji  Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-05-2014 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 02-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-05-2014 10:02