Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki numerze ewidencyjnym 2

 

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki numerze ewidencyjnym 2

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 12.06.2012 poz. 647 ze zmianami)  oraz uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 września w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki numerze ewidencyjnym 2, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki numerze ewidencyjnym 2 z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 lipca 2014r. do 1 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Morynia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki numerze ewidencyjnym 2

 

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 7 lipca 2014r. do 1 sierpnia 2014 r. w godzinach pracy urzędu z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki numerze ewidencyjnym 2, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionego dokumentu  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Morynia w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ipb@moryn.pldo dnia 25 sierpnia 2014 r. Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Morynia.

 

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 23-06-2014 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 23-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2014 09:37