herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecina o sporządzaniu projektów: Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń BLH320011; Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecienie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienie planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037; Zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektów zarządzeń.